Project omschrijving

Sinterklaas maakt naar jaarlijkse gewoonte zijn intrede in Hasselt. Dit jaar verbleef hij – samen met zijn Pieten en zijn paard Slecht Weer Vandaag – in zijn eigen Sinterklaas-huis in de Maastrichterstraat. Om van deze gelegenheid iets uitzonderlijks te organiseren, heeft Sinterklaas de hulp van JCI Hasselt ingeroepen. JCI Hasselt kwam al snel op het idee om het wereldrecord schoentjes zetten te verbreken! Via allerlei acties werden heel wat schoenen ingezameld, onder andere dankzij de lokale handelaars die mee hielpen verzamelen. Daarnaast kregen alle kindjes van het Sinterklaas-huis een attentie in de vorm van snoepgoed en speelgoed mee indien ze een oud (te klein) paar schoenen kwamen inleveren.

Op zondag 4 december 2022 werden alle schoentjes netjes in een rij gezet in de binnenstad van Hasselt. Onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder werden maar liefst 3341 schoenen geteld! Het wereldrecord is verbroken en staat voortaan op naam van JCI Hasselt.

Alle ingezamelde schoenen werden achteraf geschonken aan het goede doel, zowel naar lokale organisaties zoals Sint-Vincentius, Bethanië en sportverenigingen, alsook naar Wereldmissiehulp. Opdracht volbracht!

Meer informatie:

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20221204_96292313

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/04/wereldrecord-schoentjes-zetten-verbroken-in-hasselt-3-341-schoe/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221204_96292313