Ubi Dubium ibi Libertas – sceptisch zijn is een deugd en naar mijn mening een plicht als burger om onze democratie te vrijwaren.