De belangrijkste persoon in het leven ben jezelf! Je moet eerst voor jezelf zorgen vooraleer je er voor anderen kunt zijn.