Commissiewerking binnen JCI Hasselt

JCI Hasselt organiseert jaarlijks verschillende projecten en activiteiten onder de noemen ‘commissiewerking’. Elke commissie kadert steeds binnen één of meerdere JCI-pijlers (individu, gemeenschap, internationalisme, business). Hieronder vind je een overzicht terug van de huidige commissies, alsook de afgesloten commissies.