Op dinsdag 5 september werd Joris Hermans officieel benoemd tot nieuwe voorzitter van Junior Chamber international (JCI) Hasselt.
Hij volgt hiermee Yves Segers op. Samen met zijn Raad Van Bestuur zal Joris in het werkingsjaar 2017-2018 het thema CITTOYEN uitwerken.

“Onze samenleving biedt vandaag veel competenties en mogelijkheden. Zowel technologie, als processen en mensen raakt steeds meer met elkaar verbonden. Burgers zijn vandaag veel mondiger en hebben dankzij het Internet een oneindige bron aan informatie, die vroeger veelal via de overheid liep. Om die kracht authentiek goed te benutten, moeten we buiten het centralistisch beleidsdenken durven bewegen naar actief burgerschap. Die organiseert oplossingen dichtbij, met elkaar, waarbij partijen met elkaar netwerken vormen en ze zelf aan de knoppen staat om het verschil te kunnen maken. JCI Hasselt ambieert een samenwerking op te zetten tussen bedrijven, burgers en Stad Hasselt. Zo werken we samen aan een samenleving, die het vermogen heeft om dingen te veranderen. Het doel is om binnen een periode van 3 jaren, Cittoyen te laten uitgroeien tot een gerespecteerde samenwerking tussen JCI Hasselt, de Stad en Partners”.

“JCI werkt traditioneel volgens het principe ‘one person, one year, one job’, wat betekent dat ieder jaar een nieuwe voorzitter met zijn eigen team verkozen wordt,” voegt Joris Hermans hier nog aan toe. Zijn raad van bestuur wordt verder versterkt door Dimitri Zetzsche (secretaris), Dries Dehaese (penningmeester), Babette Fontaine (bestuurder internationalisme), Berten Vandebroek (bestuurder commissiewerking), Ann Keunen (bestuurder vorming & business), Jan Gorissen (Bestuurder PR) en Yves Segers (past-voorzitter).

Met meer dan 40 leden is JCI Hasselt één van de grootste JCI afdelingen in België. Ze is onder meer bekend van Hasselt Beach, Tour Culinair, de Kaper concerten, Operatie Animatie en het recente Broodbreker evenement tijdens de Virga Jesse Feesten.